Xiaomi thành lập công ty sản xuất xe điện thông minh

Xiaomi thành lập công ty sản xuất xe điện thông minh
Ngày 6/9/2021, tại TP. HCM, Xiaomi thông báo công ty TNHH Xiaomi EV Xiaomi EV đã hoàn thành đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký là 10 tỷ nhân dân tệ NDT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM