Bắc Giang: Ứng dụng hiệu quả công nghệ số phát triển nông nghiệp

Bắc Giang: Ứng dụng hiệu quả công nghệ số phát triển nông nghiệp
Chuyển đổi số CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp từ lâu đã trở thành một giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản. Tại Bắc Giang, những năm qua, việc ứng dụng CNTT vào sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản đã được ứng dụng rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM