Xây dựng "lá chắn" an toàn cho trẻ trên không gian mạng

Xây dựng "lá chắn" an toàn cho trẻ trên không gian mạng
Câu chuyện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không mới. Song vấn đề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến việc giảng dạy, học tập và vui chơi giải trí trực tuyến trở thành xu thế không thể đảo ngược. Điều này đặt ra những thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM