Chuyển đổi số trong xuất bản sẽ là hướng đi bền vững

Chuyển đổi số trong xuất bản sẽ là hướng đi bền vững
Theo CEO Thái Minh Châu, chuyển đổi số sẽ là hướng đi bền vững, nhất là với những đơn vị làm sách dựa nhiều vào công nghệ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM