Công ty In Tiến Bộ: 75 năm đồng hành cùng đất nước

Công ty In Tiến Bộ: 75 năm đồng hành cùng đất nước
Để phục vụ kịp thời công tác in ấn tài liệu tuyên truyền của Đảng, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta đã mua lại nhà in tư nhân Trung Bắc Tân Văn với mục tiêu thành lập một nhà in công khai đầu tiên của Đảng đương thời. Nhà in vinh dự được cố Tổng Bí thư Trường Chinh đặt tên là Tiến Bộ, với mong muốn Nhà in ngày càng tiến bộ và phát triển không ngừng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM