Sự khác biệt giữa số liệu hoá, số hóa và chuyển đổi số

Sự khác biệt giữa số liệu hoá, số hóa và chuyển đổi số
Ông Krzysztof Szabelski, Giám đốc Công nghệ của Future Processing, một trong những công ty phát triển phần mềm hàng đầu châu Âu vừa có bài viết đề cập sự khác biệt giữa 3 khái niệm số liệu hoá, số hóa và chuyển đổi số CĐS và những khuyến nghị cho doanh nghiệp CĐS, chuẩn bị cho tương lai sau đại dịch.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM