KiotViet vừa có 45 triệu USD từ vòng gọi vốn series B

KiotViet vừa có 45 triệu USD từ vòng gọi vốn series B
KiotViet, công ty cung cấp giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp, cho biết đã huy động được 45 triệu USD trong vòng gọi vốn gần đây nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM