Cải cách hành chính: Cần tăng cường các tiện ích thông minh, nền tảng số

Cải cách hành chính: Cần tăng cường các tiện ích thông minh, nền tảng số
Tăng cường ứng dụng CNTT và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp DN khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính TTHC
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM