Nền tảng TMĐT dược phẩm Thuocsi vừa huy động được 9 triệu USD

Nền tảng TMĐT dược phẩm Thuocsi vừa huy động được 9 triệu USD
BuyMed Thuocsi đã thu về 9 triệu USD trong vòng gọi vốn series A do Smilegate Investment Hàn Quốc dẫn đầu, với sự tham gia của B Capital Group.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM