Bắc Giang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Bắc Giang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số CĐS của Bộ TTTT, Bắc Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp DN trên địa bàn tỉnh CĐS.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM