TP. Hồ Chí Minh giảm 50% lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

TP. Hồ Chí Minh giảm 50% lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Việc giảm lệ phí nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho mọi người dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính TTHC trên môi trường mạng, nhất là tại thời điểm khó khăn vì đại dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo tuân thủ nghiêm việc giãn cách xã hội.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM