Phát huy sức mạnh của truyền thông trong thời kỳ công nghệ số

Phát huy sức mạnh của truyền thông trong thời kỳ công nghệ số
Trải qua chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội HUBT đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, giúp mang lại nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, hội nhập đất nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM