Ứng dụng AI để nâng cao chuỗi giá trị cây thanh long tại Đài Loan

Ứng dụng AI để nâng cao chuỗi giá trị cây thanh long tại Đài Loan
Thanh long được Đài Loan xác định là một trong những cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh và là nguồn nông sản hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Để phát triển bền vững cây thanh long, Đài Loan đã kết hợp ứng dụng trí tuệ con người HI và trí tuệ nhân tạo AI để tăng gấp đôi thu nhập cho người nông dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM