Internet vạn vật sẽ giúp thế giới vượt qua đại dịch COVID-19

Internet vạn vật sẽ giúp thế giới vượt qua đại dịch COVID-19
Theo các chuyên gia của WEF, không chỉ là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Internet vạn vật IoT là con đường để giải quyết những thách thức quan trọng nhất của nhân loại, đặc biệt trong công cuộc đối phó với đại dịch COVID-19 hiện nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM