Dịch vụ đô thị thông minh hỗ trợ Bình Phước trong công tác phòng, chống Covid-19

Dịch vụ đô thị thông minh hỗ trợ Bình Phước trong công tác phòng, chống Covid-19
Sau gần hai năm hợp tác với Tập đoàn VNPT để xây dựng đô thị thông minh ĐTTM, Bình Phước đã có những thay đổi mạnh mẽ và đang hướng tới trở thành ĐTTM lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM