Doctor Anywhere kết thúc thành công vòng gọi vốn Series C

Doctor Anywhere kết thúc thành công vòng gọi vốn Series C
Với số tiền tương đương 65,7 triệu USD, đây là một trong những vòng tài trợ tư nhân lớn nhất từng được huy động bởi một công ty công nghệ y tế Đông Nam Á.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM