Cần thúc đẩy sử dụng sản phẩm “Make in Viet Nam” và tránh tình trạng "bảo hộ ngược"

Cần thúc đẩy sử dụng sản phẩm “Make in Viet Nam” và tránh tình trạng "bảo hộ ngược"
Đại diện các ứng dụng Make in Viet Nam cho rằng cần có hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho sản phẩm Việt được sử dụng nhiều hơn nữa. Đồng thời, các sản phẩm cần tuân theo quy định chung của pháp luật, kể cả ứng dụng ngoại, thay vì tình trạng bảo hộ ngược như trước đó.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM