Chiến lược vắc xin sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”

Chiến lược vắc xin sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”
Đến nay, một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Israel đã tiêm vắc xin được cho trên 50 dân số, và gần đạt mức miễn dịch cộng đồng theo lý thuyết, nhờ vậy nền kinh tế của họ đang có dấu hiệu dần phục hồi. Việt Nam đang ở giữa đợt dịch thứ 4, chúng ta cần có Chiến lược về vắc xin và hộ chiếu vắc xin thế nào để có thể sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM