Chung tay tạo ra các giải pháp công nghệ giúp ngành Y tế thực hiện sứ mệnh cứu chữa và bảo vệ người dân: Công nghệ là để phục vụ con người

Chung tay tạo ra các giải pháp công nghệ giúp ngành Y tế thực hiện sứ mệnh cứu chữa và bảo vệ người dân: Công nghệ là để phục vụ con người
Sự hợp lực về tri thức, con người sẽ tạo ra sự hợp lực về công nghệ, dữ liệu của các giải pháp được đồng bộ, kết nối vào một kho dữ liệu chung phục vụ công tác chống dịch của ngành Y tế. Kho dữ liệu này được xử lý Big Data và ứng dụng AI giúp cho các chuyên gia về dữ liệu, chuyên gia dịch tễ, xã hội học nghiên cứu, dự báo tình hình dịch bệnh. Đó là chia sẻ của ông Đỗ Công Anh - Cục trưởng Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT về vai trò của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia trong công cuộc phòng, chống COVID của Chính phủ, của xã hội.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM