Phòng chỉ huy điều hành của Thủ tướng sẽ kết nối trực tiếp đến 11.000 xã, phường

Phòng chỉ huy điều hành của Thủ tướng sẽ kết nối trực tiếp đến 11.000 xã, phường
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ TTTT đang thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao là xây dựng phòng chỉ huy điều hành để Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp đến lãnh đạo 11.000 xã, phường trên toàn quốc và sớm đưa vào hoạt động.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM