Cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh và sinh kế người dân

Cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh và sinh kế người dân
Sự biến chuyển phức tạp và dai dẳng của đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới, trong đó có Việt Nam, khó lòng thực hiện được những mục tiêu đề ra, cho dù ngắn hạn hay dài hạn. Tuy đã đưa ra chiến lược cho năm nay và năm sau là thực hiện mục tiêu kép kiểm soát tốt dịch bệnh đi cùng với tăng trưởng kinh tế, nhưng theo TS. Nguyễn Đình Cung, Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương CIEM, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kì 2016 -2021, thì trong thời gian hiện tại và ít nhất hết năm 2021, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ nên là bảo vệ sinh mạng và sinh kế của người dân
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM