Việt Nam và 03 thách thức hậu COVID-19

Việt Nam và 03 thách thức hậu COVID-19
PGS.TS. Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh những thách thức mà Việt Nam phải đối đầu trong tình hình làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đang trở lại.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM