Ngân hàng số Cake khai thác nền tảng đám mây để mở rộng quy mô

Ngân hàng số Cake khai thác nền tảng đám mây để mở rộng quy mô
Cake - một ngân hàng số tại Việt Nam - đã chọn nền tảng ngân hàng đám mây của Mambu để mở rộng quy mô kinh doanh nhằm cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng số.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM