Quyết tâm đồng lòng, chúng ta sẽ sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh

Quyết tâm đồng lòng, chúng ta sẽ sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh
Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của nước ta. Nhưng với tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, cả xã hội đang đồng lòng vượt gian khó với tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì tất cả. Hình ảnh lực lượng chức năng, các chiến sĩ áo trắng, chiến sĩ áo xanh nơi tuyến đầu chống dịch, các doanh nghiệp, công nhân cùng bảo đảm sản xuất, cho thấy sự đoàn kết, quyết chí của những trái tim yêu nước, vì sự phát triển của đất nước trong thực hiện mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM