Doanh nghiệp đồng lòng vượt COVID: Mệnh lệnh từ trái tim

Doanh nghiệp đồng lòng vượt COVID: Mệnh lệnh từ trái tim
Trong những bước ngoặt của đất nước, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân luôn là một lực lượng quan trọng góp phần vào sự bứt phá của nền kinh tế với tinh thần dân tộc, quyết tâm vì một Việt Nam hùng cường. Tinh thần ấy đã được phát huy mạnh mẽ giữa tâm dịch COVID-19, trong bối cảnh chính họ cũng đang phải oằn mình chống đỡ với những tác động tiêu cực và lâu dài.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM