Xây dựng đô thị thông minh: Sớm giải bài toán nguồn lực tài chính và con người

Xây dựng đô thị thông minh: Sớm giải bài toán nguồn lực tài chính và con người
Theo đánh giá, tiến trình xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, đặc biệt liên quan đến đội ngũ nhân sự. Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Kinh tế Đô thị đã có cuộc trao đổi với chuyên gia quy hoạch - xây dựng, thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Thành Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM