Công nghệ và 5K - Vũ khí tối thượng đảm bảo an toàn cho các shipper

Công nghệ và 5K - Vũ khí tối thượng đảm bảo an toàn cho các shipper
Ứng dụng công nghệ để khai báo y tế, quản lý di chuyển theo thời gian thực và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm giúp cho đội ngũ giao hàng an toàn hơn giữa đại dịch.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM