Triển khai số hóa xe buýt trường học, hướng tới giải pháp quản lý trường học thông minh toàn diện

Triển khai số hóa xe buýt trường học, hướng tới giải pháp quản lý trường học thông minh toàn diện
Công ty Cổ phần PHX Smart School thành viên của Tập đoàn Phenikaa vừa ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư MH nhằm triển khai số hóa hệ thống xe buýt trường học, qua đó từng bước đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh và xây dựng hệ thống trường học thông minh cho các cơ sở giáo dục.a
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM