Dùng cảm biến hỗ trợ AI để thúc đẩy giao thông bền vững

Dùng cảm biến hỗ trợ AI để thúc đẩy giao thông bền vững
Cảm biến sẽ thu thập dữ liệu về các phương thức vận tải trong thành phố, đồng thời cũng cung cấp thông tin giao thông tại những nơi đang có các công trường.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM