Chuyển đổi số: 1 trong 7 yếu tố quan trọng tạo nên sự kiên cường cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số: 1 trong 7 yếu tố quan trọng tạo nên sự kiên cường cho doanh nghiệp
69 các doanh nghiệp DN được khảo sát ở châu Á - Thái Bình Dương cho biết đại dịch đã thúc đẩy đáng kể quá trình chuyển đổi số CĐS trong DN của họ - không chỉ châm ngòi mà còn làm bùng nổ tốc độ áp dụng công nghệ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM