Những thông điệp ý nghĩa từ bộ tem thứ 2 về an toàn giao thông đường bộ

Những thông điệp ý nghĩa từ bộ tem thứ 2 về an toàn giao thông đường bộ
Bộ TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tập đoàn VinGroup sẽ phát hành bộ tem An toàn giao thông đường bộ bộ 2 vào ngày 05/9/2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM