Dịch vụ Dấu thời gian - "Dấu bưu điện" trên môi trường số

Dịch vụ Dấu thời gian - "Dấu bưu điện" trên môi trường số
Dấu thời gian là công cụ được sử dụng để ghi nhận sự tồn tại của dữ liệu hoặc sự kiện xảy ra tại một thời điểm nhất định hoặc tuân theo một thứ tự duy nhất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM