Chuyển đổi số với xây dựng đô thị thông minh: Cơ hội và thách thức

Chuyển đổi số với xây dựng đô thị thông minh: Cơ hội và thách thức
Với gần 4 tỷ người trên thế giới đang sống ở các đô thị, hiện đang có xu hướng đô thị hóa dựa vào công nghệ số. Có nhiều đô thị đang xúc tiến các nỗ lực phát triển đô thị thông minh ĐTTM và điều này đã tạo động lực thúc đẩy đầu tư vào đổi mới kỹ thuật và sử dụng công nghệ số để xử lý các vấn đề xã hội và phát triển đô thị.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM