Vai trò của 5G đối với phát triển kinh tế - xã hội

Vai trò của 5G đối với phát triển kinh tế - xã hội
Kỳ vọng của 5G đối với nền kinh tế đã được thể hiện rõ nét trong những năm vừa qua. 5G tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối với số lượng lớn các thiết bị, nhiều hơn bất cứ công nghệ thông tin di động nào trước đây có thể thực hiện được. Thông qua cung cấp hạ tầng siêu băng rộng thống nhất, 5G mở ra các cơ hội rộng hơn rất nhiều so với 4G và Wi-Fi 6 mang lại. Điều này càng trở nên thiết yếu khi các nhà lãnh đạo xem xét việc sửa chữa và cấu trúc lại nền kinh tế thời hậu COVID-19.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM