Ứng dụng CNTT trong quản lý, giám sát cách ly tại nhà: Từ thí điểm đến triển khai thực tế

Ứng dụng CNTT trong quản lý, giám sát cách ly tại nhà: Từ thí điểm đến triển khai thực tế
Thông qua phần mềm VHD VietNam Health Declaration, nhân viên y tế sẽ theo dõi được việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của người cách ly tại nhà cũng như sức khỏe của họ để có hỗ trợ kịp thời. Đây là một giải pháp ứng dụng CNTT cần thiết khi số lượng F1 và F0 không triệu chứng cần được cách ly tại nhà ngày càng gia tăng, giúp giảm tải cho hệ thống y tế.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM