Các bước cơ bản đảm bảo an ninh trong quá trình chuyển đổi số hiện nay

Các bước cơ bản đảm bảo an ninh trong quá trình chuyển đổi số hiện nay
Chuyển đổi số đang có những tác động đến cấu trúc cũng như cách thức hoạt động và cách thức tổ chức của doanh nghiệp. Cloud, IoT, Big Data và các vấn đề về tính di động đang tạo ra sự phát triển nhanh chóng của các mô hình, cơ sở hạ tầng và việc sử dụng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM