Triển khai ứng dụng 1022 để tiếp nhận hỗ trợ của người dân gặp khó khăn tại TP. HCM

Triển khai ứng dụng 1022 để tiếp nhận hỗ trợ của người dân gặp khó khăn tại TP. HCM
Sở TTTT TP. HCM phối hợp cùng Zalo triển khai ứng dụng Zalo 1022 để tiếp nhận, xử lý thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân khi gặp khó khăn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM