IPv6: Giải pháp tối ưu cho IoT

IPv6: Giải pháp tối ưu cho IoT
Hiện nay việc triển khai ứng dụng, công nghệ Internet vạn vật IoT đang diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn còn gặp phải những thách thức trên nhiều khía cạnh như vấn đề về nguồn năng lượng thấp của các thiết bị, lỗ hổng về an toàn thông tin khi gia nhập vào hệ sinh thái IoT, hay việc đảm bảo có đủ địa chỉ mạng cung cấp cho số lượng đối tượng khổng lồ
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM