Đại dịch đã tăng tốc chuyển đổi số trong các ngành kinh tế

Đại dịch đã tăng tốc chuyển đổi số trong các ngành kinh tế
Đại dịch COVID-19 đã chứng minh vai trò quan trọng của công nghệ trong việc giúp các doanh nghiệp, công dân và xã hội thích ứng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM