Việt Nam còn khoảng trống pháp lý về chuyển giao dữ liệu cá nhân ra khỏi biên giới

Việt Nam còn khoảng trống pháp lý về chuyển giao dữ liệu cá nhân ra khỏi biên giới
Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số đặt ra nhiều vấn đề về an toàn, an ninh mạng trong đó có vấn đề dữ liệu cá nhân khi đánh cắp danh tính, mạo danh, lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM