Robot Make in Vietnam vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân Covid-19

Robot Make in Vietnam vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân Covid-19
Những robot y tế VIBOT đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân, vật dụng y tế từ ngoài vào khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 và ngược lại.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM