Các sản phẩm của startup Việt vẫn hấp dẫn trong đại dịch

Các sản phẩm của startup Việt vẫn hấp dẫn trong đại dịch
Tong tháng 8, không hẹn mà gặp, với những sản phẩm hữu ích, cả hai startup Việt mới là Marathon và SoBanHang đều đã huy động được 1,5 triệu USD vốn hoá.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM