Tham gia mạng xã hội an toàn: Những tiềm ẩn và cách bảo vệ chính mình

Tham gia mạng xã hội an toàn: Những tiềm ẩn và cách bảo vệ chính mình
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và sử dụng mạng xã hội hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhận thức của người dùng vẫn còn hạn chế đã dẫn đến những tác động và hậu quả không mong muốn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM