Phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số của EVN

Phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số của EVN
EVNICT đang thực thi rất nhiều công việc trong đề án Chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong đó tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở cho Chuyển đổi số chung của EVN.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM