Dublin thúc đẩy du lịch thông minh để phục hồi hậu Covid-19

Dublin thúc đẩy du lịch thông minh để phục hồi hậu Covid-19
Giám đốc Chương trình du lịch thông minh của Dublin cho biết Dublin đang ứng dụng các công nghệ và bộ dữ liệu mới vào quản lý du lịch, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM