Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính nhiệm kỳ 2022 - 2025

Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính nhiệm kỳ 2022 - 2025
Trong những ngày qua từ ngày 9/8 - 27/8/2021, Đại hội lần thứ 27 của Liên minh Bưu chính Thế giới UPU - tổ chức chuyên ngành bưu chính thuộc Liên Hợp Quốc được diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM