VinAI công bố 3 sản phẩm công nghệ cho ô tô thông minh

VinAI công bố 3 sản phẩm công nghệ cho ô tô thông minh
Đây là những sản phẩm, dịch vụ có giá trị ứng dụng, thương mại hoá cao, góp phần đưa AI trở thành điểm sáng công nghệ của Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM