Thương mại kỹ thuật số là động lực hứa hẹn của các nước ASEAN

Thương mại kỹ thuật số là động lực hứa hẹn của các nước ASEAN
Thương mại kỹ thuật số là một động lực đầy hứa hẹn cho thương mại của các nước ASEAN. Đồng thời, các công nghệ số như IoT, AI và in 3D có thể tăng tốc độ tăng trưởng của thương mại ở các nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM