Chuyển đổi số để kế toán vươn tầm quốc tế

Chuyển đổi số để kế toán vươn tầm quốc tế
Thực tế hiện nay, chuyển đổi số đã làm thay đổi căn bản thực hành kế toán tại các doanh nghiệp DN trên thế giới và cả Việt Nam, giúp cho hoạt động kế toán diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm hơn và đem lại nhiều giá trị hơn cho xã hội.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM