Trình duyệt Cốc Cốc tố bị Google cạnh tranh không lành mạnh

Trình duyệt Cốc Cốc tố bị Google cạnh tranh không lành mạnh
Từ tháng 9/2021, trình duyệt Cốc Cốc sẽ chính thức chuyển tác nhân người dùng user agent - UA của Google Chrome trên di động và máy tính. Trong thông cáo của mình, Cốc Cốc cho rằng đây là giải pháp bắt buộc để bảo vệ người dùng trước việc cạnh tranh không lành mạnh, chặn truy cập trên nhiều trang web, dịch vụ của Google.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM